Mecenas Dziecięcych Talentów

Celem programu Mecenas Dziecięcych Talentów jest pomoc dzieciom wybitnie zdolnym i utalentowanym, uczęszczającym do szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Krakowa, które ze względów materialnych, bytowych lub rodzinnych nie mogą w pełni rozwijać swoich uzdolnień i pasji. Chcemy, aby szczególnie utalentowane dzieci uczęszczające do szkół podstawowych miały możliwości rozwoju swojego talentu.

Dodatkowo, poza rozwojem talentów oraz pokonywaniem barier finansowych, celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych. Istotnym założeniem jest również aktywizacja środowiska lokalnego; zapraszamy do współpracy zarówno rodziców jak i nauczycieli oraz dyrektorów szkół, aby odkrywali i pielęgnowali pasje dzieci oraz czuwali nad ich postępami.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny Marzena Paszkot, Fundacja KDM oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zapraszają firmy i osoby prywatne do włączenia się w projekt Mecenas Dziecięcych Talentów. – Bez pomocy ludzi „wielkiego serca”, lokalnych przedsiębiorców, darczyńców, którzy będą aktywnie włączać się w inicjatywę, nie uda się wesprzeć talentów dzieci. Szukamy firm lub osób prywatnych, które będą w stanie wesprzeć finansowo zajęcia, kursy i warsztaty czy pomoce naukowe, dzięki którym dzieci będą mogły zrealizować swoje pasje i marzenia.

W bieżącym roku szkolnym jest to już XI edycja programu Mecenas Dziecięcych Talentów. W tym roku mamy również szczególnie liczną grupę podopiecznych, gdyż naszymi skrzydłami znajduje się 24 dzieci. Mamy nadzieję, iż wspólnymi siłami będziemy mogli objąć opieką większą liczbę utalentowanych dzieci.

Regulamin programu można przeczytać tutaj.

Kontakt

 

Osoby chcące pomóc młodym talentom prosimy o kontakt:

Biuro Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, Urząd Miasta Krakowa – Małgorzata Wawrzyńska,

tel. 12 616 1970, e-mail: malgorzata.wawrzynska@um.krakow.pl

Fundacja KDM – Anna Jop, tel. 798 698 779, e-mail: mdt@fundacjakdm.pl

Młode Talenty

Mecenasi XI Edycji

Jak można się zaangażować?

Zachęcamy do objęcia opieką  konkretnego dziecka i pokrycia kosztów rozwoju jego talentu (koszt rocznego kursu, warsztatu szkoleniowego bądź innej formy rozwoju najbardziej odpowiedniej dla danego dziecka). Po indywidualnych konsultacjach określających wysokość potrzebnej kwoty, pieniądze w formie darowizny należy przesłać na specjalne konto projektu Mecenas Dziecięcych Talentów ze wskazaniem na dziecko, któremu chcemy  pomóc.

Można również wpłacić dowolną kwotę na konto projektu bez konkretnego wskazania dziecka. Organizatorzy wtedy sami przeznaczą całość kwoty dla dzieci, które jeszcze nie znalazły swoich indywidualnych mecenasów, a które najbardziej potrzebują wsparcia.

Wpłaty można dokonywać na konto 21 1600 1462 1895 1259 9000 0006 (w tytule przelewu “Mecenas Dziecięcych Talentów”).

Co oferujemy Mecenasom?

W szczególny sposób chcemy podziękować naszym Mecenasom poprzez zaprezentowanie ich sylwetek jako godny naśladowania przykład odpowiedzialności społecznej.

Oferujemy możliwość zaprezentowania swojej firmy/nazwiska wśród darczyńców projektu Mecenas Dziecięcych Talentów w następujących miejscach:

 • na oficjalnych stronach projektu www.kkr.krakow.pl (zakładka Mecenas Dziecięcych Talentów) oraz www.dalekowiecej.pl
 • w trakcie imprez towarzyszących projektowi.

Osobom oraz firmom, które przekazując pieniądze dla dzieci chcą zachować pełną anonimowość zapewniamy dyskrecję.

DODATKOWO GWARANTUJEMY:

 • przekazanie dokumentacji rozwoju talentu Mecenasom, którzy wzięli w opiekę dziecko oraz potwierdzenie wykorzystania przekazanych funduszy w odpowiedni sposób;
 • zaproszenie na imprezy towarzyszące projektowi,
 • pisemne podziękowania za włączenie się w projekt złożone na ręce darczyńców od władz Miasta

MOŻLIWOŚCI PROMOCYJNE PROJEKTU:

 • ​oficjalne strony projektu www.kkr.krakow.pl (zakładka Mecenas Dziecięcych Talentów) oraz www.fundacjakdm.pl,
 • reklama na łamach dwutygodnika miejskiego KRAKOW.PL skierowanego do mieszkańców Krakowa oraz do turystów,
 • reklama na miejskich platformach internetowych – www.kkr.krakow.pl oraz www.krakow.pl
 • Informacje na miejskim portalu edukacyjnym www.portaledukacyjny.krakow.pl,
 • Informacje na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl;
 • Szeroka promocja projektu na stronie internetowej www.fundacjakdm.pl

O organizatorach

MARZENA PASZKOT – PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA DS. RODZINY

Z wykształcenia politolog, ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie obrotu nieruchomościami na Uniwersytecie Ekonomicznym. W Urzędzie Miasta Krakowa pracuje od 2003 roku, początkowo w Wydziale Spraw Administracyjnych, a następnie w Wydziale Skarbu.

Jej hobby to dalekie podróże i dobra książka.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

FUNDACJA KDM

Czyli My 🙂

Więcej o nas i naszych działaniach na pozostałych stronach. A o tym, kto za tym wszystkim stoi można przeczytać tutaj.