Inne działania

Dla Ukrainy

Fundacja KDM pomaga osobom, które z powodu wojny w Ukrainie musiały zostawić swoje domy i znalazły się w Polsce. Kościół KDM, z którym współpracujemy prowadzi 6 ośrodków dla uchodźców, w których znalazło schronienie około 1000 osób, głównie matek z dziećmi i osób starszych. Pomagamy w zapewnieniu opieki tym osobom, dlatego zatrudniliśmy jedną osobę, która przebywa na terenie ośrodka wraz z naszymi wolontariuszami. Nasz pracownik oraz wolontariusze pomagają w załatwianiu spraw administracyjnych, wyrabianiu dokumentów, w kontaktach z lekarzami oraz szkołami.

Dzięki hojności naszych darczyńców mogliśmy przekazać 70 wózków dziecięcych Urzędowi Miasta Krakowa. Trafiły one do uchodźców przebywających w ośrodkach znajdujących się w Krakowie.

Pomagamy

Jako Fundacja staramy się współpracować z innymi organizacjami i ośrodkami. W okresie pandemii przekazaliśmy dla podopiecznych Stowarzyszenia Chmurka paczki składające się ze specjalistycznych artykułów higienicznych. Stowarzyszenie to działa na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi. Przekazaliśmy również wsparcie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego ZOL “Czwórka” – środki ochrony osobistej oraz ssaki medyczne.

Dla Afryki

Jako Fundacja współpracujemy z Fundacją „Start from Ghana Foundation”. Fundacja ta zrodziła się w 2016 r. z potrzeby serca i przejęcia sytuacją kobiet w niewielkiej wiosce Duadze na południu Ghany z inicjatywy Moniki Quarcoo – pedagożki, terapeutki, działaczki społecznej, a obecnie także królowej wioski.

W 2013 roku, zanim zaczęła istnieć fundacja, Monika zainicjowała projekt budowy przedszkola im. Janusza Korczaka. Miał on na celu wspomóc kobiety pracujące w trudnych warunkach wraz z dziećmi na farmie oleju palmowego. Monika zmobilizowała lokalną społeczność i przy współpracy z władzami i mieszkańcami wioski w przeciągu kilku miesięcy zbudowała przedszkole dla dzieci z Duadze. Obecnie przedszkole im. Janusza Korczaka prowadzi zajęcia dla blisko 70 dzieci pomiędzy 2-5 rokiem życia, zaś popołudniami pracownię dla młodzieży. Zatrudnia siedmiu nauczycieli, mieszkańców wioski.

Projekt był możliwy dzięki zaangażowaniu rzeszy przyjaciół. W ramach uznania zasług mieszkańcy wioski nadali Monice tytuł królowej oraz specjalne imię: Nketesaihemaa Obahemaa Nana Afua Mborwa 1st (Królowa Rozwoju I Opiekunka Dzieci).

Ponieważ misja Fundacji jest nam bliska, postanowiliśmy połączyć siły.