Pracownia Piastów 22

Pracownia Piastów 22, to jedyne takie miejsce na mapie Krakowa, które łączy zarówno strefę młodych ludzi w wieku 13-26 lat, jak i strefę dla rodziców/opiekunów z dziećmi do lat 3! Pierwsze 2 lata funkcjonowało dzięki współpracy Stowarzyszenia Daleko Więcej z Miastem Kraków, dzisiaj można obserwować rozwój tej przestrzeni dzięki współpracy Fundacji KDM i Miasta Kraków. Miejsce to tworzą Ci sami ludzie, jednakże pod nową nazwą. Zapraszamy do odwiedzenia nas i skorzystania z naszej oferty! Zapraszamy również do krótkiej lektury, mającej na celu przybliżenie czym są wyżej wspomniane strefy.

Pracownia Młodych jest miejscem, w którym młodzi ludzie mogą odnaleźć przestrzeń do pobycia samemu, spotkania się ze znajomymi, wymiany doświadczeń, myśli oraz uzyskania wsparcia dla swoich pasji i zainteresowań. Naszym celem jest tworzyć przyjazne warunki, w których młodzież czuje się swobodnie i może realizować swoje potrzeby związane z nauką, uczestnictwem w kulturze oraz aktywnością społeczną i obywatelską. Nieustannie dążymy do tego, aby przestrzeń Pracowni była bezpiecznym miejscem oferującym nie tylko ciekawe zajęcia, ale również wsparcie, pomoc, zrozumienie i możliwość rozmowy.

Klub Rodziców z dziećmi do lat 3 to przyjazne miejsce dla rodzin oraz osób oczekujących na potomstwo. Miejsce, w którym można dzielić się swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i dobrymi praktykami związanymi przede wszystkim z opieką i wychowaniem dzieci. Organizujemy spotkania i warsztaty, pomagające w rozwoju i podnoszeniu kompetencji rodzicielskich, a także zajęcia rozwijające różne umiejętności i zainteresowania zarówno dzieci, jak i rodziców. Naszym celem jest tworzyć taką przestrzeń, która nie tylko będzie przyjazna dla dzieci i ich opiekunów, ale również będzie sprzyjać ich integracji, wymianie doświadczeń, wzajemnemu wsparciu i rozwojowi.

Aktualne informacje o działaniach dla rodziców z małymi dziećmi znajdują się na stronie Klub Rodziców Pracownia Piastów, a o działaniach dla młodzieży w zakładce Pracownia Młodych.